Husebyhagen

Velkommen til Husebyhagen

På Husebyjordet, Skedsmokorset er det planlagt 92 lyse, praktiske leiligheter fordelt på syv bygg. Dette er leiligheter i et bofellesskap for deg over 50, og er et samarbeid med Seniorsaken. Dette skal være et hjemsted hvor man aldri skal føle seg ensom, hvor man kan dele stunder med jevnaldrende. Det er planlagt fellesområder og aktivitetsrom både ute og inne, bland annet felles kjøkken hvor man kan tilberede måltider eller bakst sammen, snekkerbod og frodige uteplasser.

I nærheten

I nærheten

Grønne, frodige uteområder er planlagt mellom byggene. En hyggelig atmosfære for både beboere og besøkende. Arkitekt har lagt vekt på byggenes plassering for å oppnå gode dagslys- og utsynsforhold for boliger og uteområder.

Husebyhagen bofellessakp skal gi trygghet, skape trivsel og innby til et nært sosialt liv.

Visninger

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med megler, Tom Richard Seim 982 04 222 - Privatmegleren Lillestrøm