KTI-undersøkelse

Prognosesenterets KTI-undersøkelser kartlegger hvor fornøyde våre kunder er og identifiserer de viktigste forbedringsområdene. Alle som deltar i Prognosesenterets markedsundersøkelser kan være trygge på at opplysningene håndteres konfidensielt og blir beskyttet hos Prognosesenteret. Vi følger alle lover (EUs personvernforordning) og etiske retningslinjer (ESOMAR) for markedsundersøkelser.